BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

14 10 2009

NHÓM 1: Nguyễn Như Trung

Đồ án: Một số công cụ Hacker sử dụng để tấn công

Nhận xét: Đồ án em rất tốt, em cần tìm hiểu thêm về các thuật toán sinh phát sinh để dò tìm khóa, mật khẩu.

Điểm thầy chấm: 9 điểm

NHÓM 2: Cao Anh Khoa – Huỳnh Hồng Quang

Đề tài: Tìm hiểu, nâng cấp từ 2K3 lên 2K8

Nhận xét: Các em đã thực hiện nâng cấp được từ 2K3 lên 2K8. Các em cần tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc quản lý của 2K3 và 2K8.

Điểm thầy chấm: 7.5

NHÓM 3: Nguyễn Minh Hiệp – Mai Bình Minh

Đề tài: Cài đặt dịnh vụ WebServer và ISA server trên cùng 1 Server vật lý

Nhận xét: Em làm được nhưng lại trình bày không được vấn đề tại sao phải thiết lập cả 2 trên cùng 1 Server vật lý. Em nghĩ cấu hình card loopback và để webserver chờ ở địa chỉ Loopback nhưng không thuyết phục lắm.

Điểm thầy chấm: Nguyễn Minh Hiệp 6.5 điểm, Mai Bình Minh: 0 điểm

NHÓM 4: Phạm Văn Bắc – Nguyễn Minh Mạnh Khiêm

Đề tài:Hệ thống mã hóa trên Win2k8

Nhận xét: Đề tài của em nên đổi tên là “Ứng dụng khóa công khai để bảo vệ dịch vụ web và email”.

Điểm thầy chấm: 8

NHÓM 5: Trần Hoàng Vũ – Lê Minh Tân

Đề tài: Thiết lập ISA 2006 để tăng cường bảo mật cho mạng triển khai TS Gateway

Điểm thầy chấm: 5.5

NHÓM 6: Lê Thanh Huy – Hoàng Xuân ĐỊnh

Đề tài: Thiết lập ISA server trong mạng có triển khai VPN

Điểm thầy chấm: 6.5

NHÓM 7: Nguyễn Nhật Trường – Trần Thế Mạnh

Đề tài: Certificate Authority

Nhận xét: Các em tìm hiểu rất tốt lý thuyết về mã hóa

Điểm thầy chấm: 7.5

NHÓM 8: Thắng – Mạnh

Đề tài: Xây dựng và triển khai hệ thống Email cho doanh nghiệp

Điểm thầy chấm: 7

Advertisements